باشگاه شهدای گمنام بهارستان

باشگاه شهدای گمنام واقع در اصفهان، بهارستان محله ۵ در زمینه پارکور، فری رانینگ و بدلکاری فعالیت دارد، ساعت سانس ۲۰:۳۰ الی ۲۱:۳۰ روزهای فرد میباشد، از تجهیزات این باشگاه میتوان به ترامپولین، تشک و باکس های موجود اشاره کرد.

جهت آموزش پارکور و فری رانینگ در شهر بهارستان با شماره 09904302161 تماس بگیرید ( استاد احمدرضا احمدیان )