تفاوت پارکور و فری رانینگ

تفاوت Free Running با Parkour در طرز تفکر برای گذر از موانع است.Parkour به معنی رسیدن از نقطه A به B در سریعترین زمان ممکن با استفاده از توانایی های بدن انسان است در حالی که فری رانینگ عبارت است از رسیدن از نقطه A به B با زیبا ترین ، خلاقانه ترین ، هارمونیک ترین حرکات در کوتاه ترین زمان ممکن با استفاده از توانایی های بدن انسان