آموزش خصوصی پارکور و فری رانینگ

علاوه بر سانس های عمومی که توسط این تیم مدیریت میشود، درصورتی که قصد داشته باشید پارکو و فری رانینگ را به صورت خصوصی آموزش ببینید میتوانید در کلاس های خصوصی ما شرکت نمایید، این کلاس ها میتواند در هرکدام از باشگاه های زیر نظر تیم و یا حتی در فضای باز تشکیل بشود، زمان و مکان تمرینات خصوصی به صورتی توافقی تعیین می شود، جهت آموزش خصوصی پارکور و فری رانینگ در استان اصفهان با ما در تماس باشید.

09904302161 (‌ استاد احمدرضا احمدیان )