بدلکاری

آموزش های بدلکاری که توسط این تیم ارائه میشود شامل موارد زیر میباشد:

  • درگیری های خیابانی
  • آتش سوزی
  • کار با طناب
  • انواع تصادفات
  • کار با تجهیزات بدلکاری
  • پرش از خودرو
  • پرش از ارتفاع
  • راپل و ریگینگ

در صورتی که قصد آموزش بدلکاری در استان اصفهان دارید با ما در تماس باشید: 09904302161 ( استاد احمدرضا احمدیان )